Ontdek en deel je MBTI®-type

Typies

Typies®

16 leuke afbeeldingen die de essentie van elk MBTI-type weergeven met een illustratie, een beschrijving, een kleurcode en een aantal typische kenmerken.

Personal Typies

Persoonlijke Typies®

Afbeeldingen die de rijke, unieke expressie van het MBTI-type laten zien in een gemakkelijk te lezen en leuke vorm. Bevat een woordwolk van de MBTI Stap II resultaten samen met het Typie-karakter.

Team Typies

Team Typies®

Deze kleurrijke pictogrammen laten aan de hand van de MBTI Stap II resultaten de sterke punten en potentiële blinde vlekken zien van een team.

Type Heads

Typehoofden

Leuke woordwolken die een aantal typische kenmerken van elk MBTI-type weergeven wanneer ze op hun best zijn.

Stress Heads

Stresshoofden

Leuke woordwolken die een aantal stresstriggers voor elk MBTI-type weergeven.